Vatea Mana Tahiti Tatau clip 4
Date: 24 February 2007; location: Tahiti, French Polynesia; length: 02:00


Tahiti tatau traditionnel
envoyé par iioani-laakea
 

[Tahiti Tatou Home Page]